Sök
Stäng denna sökruta.

Stort intresse för Tecomatics arbete med installationer av erosionsskydd

Innehållsförteckning

Just nu pågår en stor ombyggnation i Slussenområdet i Stockholm. Slussen behöver bland annat byggas om för att minska översvämningsriskerna i Mälaren och säkra dricksvattnet. Två nya avbördningskanaler möjliggör avtappning av nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren som tidigare.

Tecomatic utför, på uppdrag av Skanska och Stockholms stad, ett antal installationer av betongmadrasser på flertalet platser för att skydda botten, brostöd, kajer och fundament mot erosionsskador som kan uppstå när man nu ökar avtappningskapaciteten i Slussen och vattenflödet i Mälaren. Arbetet med installationerna utförs i vattnet på 20 meters djup där de specialsydda betongmadrasser förankras och injekteras med betong. När projektet är slutfört kommer Tecomatic ha installerat betongmadrasser bestående av cirka 65 000 kvm textil och 9 300 kbm klimatförbättrad betong.

Seminarium med Tecomatic och Skanska

Med anledning av projektet genomförde Tecomatic ett frukostseminarium på Hotell Hilton vid Slussenområdet i Stockholm. Inbjudna gäster fick möjlighet att ta del av projektet och varför betongmadrasser är ett hållbart och kostnadseffektivt erosionsskydd. Samt lyssna till Caroline Apelqvist, projektchef på Skanska, som berättade mer samarbetet och gav Skanskas perspektiv på Slussen-projektet.

Övriga talare var Torbjörn Svensson, affärsområdeschef erosionsskydd på Tecomatic och ansvarig för projektet.Tecomatic är marknadsledande på betongmadrasser och specialister på lösningar för miljöer där det finns problem med erosion. Torbörn berättade vilka utmaningar vi har stött på i projektet och hur vi löst dessa för att bidra till ett mer hållbart Slussen.

Deltagarna fick även möjlighet att lyssna till Emil Eriksson, affärsområdeschef vattenrening, och ta del av dagvattenlösningar vid stadsomvandlingsprojekt i Norrtälje hamn och Kyrkviksbadet i Nacka, dagvattenrening kombinerat med bryggor och badplats.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages