Sök
Stäng denna sökruta.

Avloppsvatten

 Tecomatic renar och bibehåller kvaliteten i vattenmiljön.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, d.v.s. vatten som kommer från toalett, bad, disk, tvätt samt nederbörds- och markvatten. Då avloppsvatten kan innehålla föroreningar av både tungmetaller och smittoämnen samt stora mängder näringsämnen så ställer det höga krav på rening av vattnet innan det kan släppas ut.  

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten
Tecomatic erbjuder kompletta lösningar

Vi erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten

Tecomatic erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten, muddring av avloppsdammar, sedimenttömning samt optimering av befintliga avloppsdammar.

Vi hjälper dig som har problem med

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.