Sök
Stäng denna sökruta.

Sedimenttömning & avvattning

Vi erbjuder ett komplett koncept för tömning och avvattning av sedimentet.

Sedimenttömning och avvattning

Sediment, även kallat slam, är större och tyngre partiklar som samlas på botten allt eftersom vattnet renas. För att en reningsdamm ska kunna ha en fortsatt god funktion och reningseffekt så krävs det att dammen töms på sediment. Tecomatic, tillsammans med vår samarbetspartner Clear Dredge, erbjuder ett komplett koncept för tömning och avvattning av sedimentet.

Vi hjälper dig som har problem med

20230703143003

Kraftfullt och effektivt koncept

Sedimentering uppstår när man låter vattnet passera en avgränsad vattenbassäng som byggs på ett kostnadseffektivt sätt med Tecomatics flytväggar. När strömmen blir obefintlig sjunker medföljande partiklar ner till bottnen där de kan samlas upp. Vårt koncept för sedimenttömning baseras på en kraftfull pumpningsmetod som passar väl för muddring av dammar, kontrollerade vattenmiljöer och för tömning av sedimentationsdammar. Dammen töms på sediment och avvattnas direkt på plats. Slutprodukten blir en torr, fin massa och en damm som får en återställd funktion och kapacitet.

Arbetet utförs med hjälp av specialbyggda sugpontoner som är utformade för att tömma sedimentationsdammar. Med dessa kan vi på ett kontrollerat sätt pumpa sedimentet ur dammen, utan att drift eller vattennivån påverkas.

En effektiv metod för att reducera partikelbunden fosfor, tungmetaller och BOD-halten i vattenmassor.

Upplösta ämnen kan inte renas om man inte tillför kemiska ämnen som får dem att fällas ut. Exempel på kemiska ämnen som kan tillsättas är järnklorid och aluminiumsalter.

Process vid tömning och rensning av sediment

En bemannad eldriven

En bemannad eldriven ponton suger upp sediment från botten. Drift och vattennivån i dammen påverkas inte.

Sedimentet pumpas

Sedimentet pumpas via en slang till en polymerstation där avvattningskemikalier tillsätts. Flockning av partiklar påbörjas medan sedimentet pumpas vidare till en geotub.

I geotuben avvattnas sedimentet

I geotuben avvattnas sedimentet och rejektvattnet leds tillbaka till dammen.

Kvarvarande sediments karaktär

Kvarvarande sediments karaktär och föroreningshalt, avgör lämplig avsättning. I vissa fall kan det exempelvis användas som jordförbättring.

Process vid lågflödesmuddring

Tecomatic erbjuder även lågflödesmuddring, en metod som är skonsam mot bottenfaunan och vattenlevande organismer då det endast är de översta lagren sediment som sugs upp. Detta är speciellt viktigt i miljöer där vi vill minimera grumling och undvika att störa det marina livet.

En bemannad eldriven

En bemannad eldriven ponton suger upp sediment från botten. Drift och vattennivån i dammen påverkas inte.

Sedimentet pumpas

Sedimentet pumpas via en slang upp till en styrstation där polymer tillsätts. Därefter pumpas sedimentet vidare till en geotub.

Illustration på en geotub och ett sandfilter.

Sedimentet avvattnas i geotuben och rejektvattnet pumpas vidare till en sandfiltercontainer. Sandfiltret renar vattnet från mindre partiklar och rinner tillbaka till sjön som rent vatten. 

Illustration som visar en traktor lastad med sediment.

Kvar i geotuben blir näringsrika sediment som bland annat innehåller fosfor. Dessa kan användas till gödning i jordbruket.

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.