Sök
Stäng denna sökruta.

Vattenrening

Tecomatics vattenrening fyller en viktig funktion för vår miljö och rustar vårt samhälle för framtiden.

Vi renar och bibehåller kvaliteten i Sveriges vattenmiljö

Vatten som innehåller föroreningar av till exempel tungmetaller och smittoämnen ställer höga krav på rening innan det släpps ut i våra vattensystem, hav, sjöar och vattendrag.

Tecomatic erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten, dagvatten, lakvatten/deponi och processvatten. Vi erbjuder även sjörestaurering samt sedimenttömning av dammar och avvattning av sediment i anslutning till detta.

Vi renar och bibehåller

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Helhetslösning för våra kunder

Din trygghet

Vi är marknadsledande inom erosionsskydd och vattenrening och har varit verksamma inom området sedan 80-talet. Vi har utfört installationer till kunder som Skanska, Peab, NCC med flera. Läs mer om våra olika kundlösningar.

Säker leverans

Vi är specialister på produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land och finmaterial och spridning av miljöfarligt sediment. Vi projekterar och färdigställer även kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Din helhetsleverantör

Tecomatic hjälper dig med allt ifrån rådgivning till hela entreprenader. Vi strävar alltid efter att, tillsammans med våra kunder, skapa den bästa lösningen inom vattenrening och erosionsskydd med minsta möjliga miljöbelastning.

Vår erfarenhet och kunskap löser din utmaning

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.