Sök
Stäng denna sökruta.

Flytvägg – Styrskärm

Tecomatics flytväggar optimerar dammarnas hydrauliska effektivitet vilket resulterar i en bättre rening av vattnet.

Optimera vattenrening

För att uppnå en god rening i dammar och bassänger krävs det att vattnet har en tillräckligt lång sträcka att färdas så att partiklarna hinner sedimentera till botten innan utloppet. I många fall är vattenflödet för högt och dammen för liten. Dammar kan även vara utformade på ett sådant sätt att vattnet tillåts ta den kortaste vägen till utloppet och därmed förhindras en fullgod sedimentering.

Med Tecomatics flytväggar optimeras dammarnas hydrauliska effektivitet vilket resulterar i en bättre rening av vattnet. Flytväggarna har ett brett användningsområde och kan användas både i lak-, dag-, process- och avloppsvattendammar samt i fällningsdammar och biodammar.

Flytvägg, även kallat styrskärm.

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.