Sök
Stäng denna sökruta.

Skötsel & tillsyn av reningsdamm

Genom regelbunden skötsel och tillsyn säkerställer vi att er reningsdamm erhåller full funktion året om.

Skötsel och tillsyn för renare vatten

Syftet med en skötselplan är att bibehålla områdets funktion för rening av dagvatten. Målsättningen är att anläggningen säkerställer en god kvalitet på dagvattnet innan det når en recipient. God skötsel av området skapar även en trygg, säker och attraktiv miljö samt förstärker naturvärdena inom området.  

Med en skötselplan och Tecomatics långa erfarenhet, får du en kostnadsaffektiv förvaltning  som minskar risken för oförutsedda händelser. Genom regelbundna tillsyner säkerställer vi att er reningsdamm erhåller full funktion året om.

Dagvattendamm med näckroser och en grönskande omgivning.
Grönområde med damm.

Regelbundna kontroller

Vårt arbete innefattar kontroll av bland annat:

 • föroreningar
 • nedskräpning
 • träd eller grenar som riskerar att falla i eller över damm
 • döda djur som fåglar eller fiskar
 • bäver-angrepp eller andra orsaker som dämmer
 • klotter på skyltar och bänkar
 • igenväxning av vegetation
 • kondition på anlagda dämmen
 • erosion
 • sedimentbedömning
 • vattengenomträngning/översvämning på oönskade ställen
 • kontroll av material som kan vara ett vandrningshinder för fisk.

Din strategiska partner och helhetsleverantör

Utöver tillsyn och skötsel av öppna vattenaläggningar projekterar och färdigställer Tecomatic kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Vårt miljöarbete röner stor uppskattning och kontinuerlig utveckling säkerställer att vi använder oss av metoder som ger bästa möjliga vattenrening med minsta möjliga miljöbelastning.  

Läs mer om våra olika tjänster och produkter inom vattenrening:

Ankor och änder simmar i en damm omgiven av grönska.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.