Sök
Stäng denna sökruta.

Utloppsnät

Tecomatics utloppsnät fångar upp skräp och avfall och förhindrar spridningen till våra recipienter. 

Utloppsnät för ett renare dagvatten

En stor mängd plast och andra föroreningar rinner dagligen ut i våra recipienter via våra dagvattenutlopp. Med hjälp av Tecomatics utloppsnät kan vi stoppa och samla upp material och partiklar på minst 10 millimeter och förhindra att det sprids genom våra utlopp.

Tecomatics utloppsnät är tillverkat av ett material anpassat för marina miljöer och släpper inte ifrån sig några mikroplaster eller andra farliga ämnen. Dessutom är de konstruerade och certifierade att klara vikter mellan 2, 4 respektive 8 ton och har en livslängd på minst 50 år.

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten
Utloppsnät monterade på två utlopp.

Fördelarna med Tecomatics utloppsnät

Helhetslösning med montering och tillsyn

Tecomatics utloppsnät är flexibla och passar alla typer och storlekar på utloppsledningar. Dessutom är de flyttbara vilket gör att du kan återanvända dem till flera platser och har en livslängd på minst 50 år. 

Tecomatic åker ut och monterar näten på önskad plats och dokumenterar installationen. Våra vatten- och miljötekniker gör löpande tillsyner där de kontrollerar, mäter och dokumenterar utloppsnäten i enlighet med en kundanpassad checklista. 

Utloppsnät monterat på två olika utlopp av dagvatten.

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.