Sök
Stäng denna sökruta.

Skanska - Nya Slussen

Skanska och Stockholms stad erosionsskyddar Slussenområdet och Mälardalen.

Kundens utmaning

Ökat vattenflöde och risk för erosionsskador

Ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm har pågått under en längre tid. Tecomatic jobbar med att erosionsskydda flera delar i området och i Mälardalen. En av anledningarna till ombyggnationen i Slussen är att vattennivån och därmed översvämningsrisken, är för hög. 

Vattennivån i Mälaren regleras genom kanaler och luckor på flera ställen i Stockholm och Södertälje. I Slussen byggs två stora avbördningskanaler med två avbördningsluckor som gör det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön, vilket innebär att man kommer kunna släppa ut nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren till Saltsjön. Det innebär att risken för översvämningar minskar drastiskt i hela Mälardalen men även att det stora vattenflödet skapar erosion vilket gör att botten, brostöd, kajer och fundament kan förstöras och att vattnet förorenas.

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida.

Tecomatic i Slussen, Stockholm
Ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm har pågått under en längre tid.
Spela video om Stort intresse för Tecomatics arbete med

Tecomatic utför, på uppdrag av Skanska och Stockholms stad, ett antal installationer av erosionsskydd i Slussenområdet och Mälardalen. Se film från arbetet vid Slussen.

Vår lösning

Madrasser fyllda med klimatförbättrad betong

Ombyggnationen i Slussen genomförs med klimatanpassning på cirka 100-års sikt vilket ställer höga krav på ett hållbart erosionsskydd. Tecomatic installerar så kallade blockmadrasser, vilka är uppdelade i betongblock och mellan blocken sitter det tampar. Tamparna gör att skyddet består även om bottenförhållandena förändras, eftersom madrassen är konstruerade på ett sätt som tillåter att betongen knäcks.
Tecomatics madrasser består av vävd polyester som fylls med Skanskas klimatförbättrad betong. Denna betong innehåller en hög andel slagg som ersätter delar av cementen och därmed halverar koldioxidutsläppen. Konsistensen på massan blir en annan, men samtidigt får vi en mer hållbar och klimatvänlig produkt. Vatten är den bästa miljön för betong, då den hålls fuktig och inte syresätts.
Vid Slussen passerar flera broar – Centralbron, Tunnelbanebron och Guldbron. Här har Tecomatic installerat betongmadrasser som effektivt förhindrar att material runt brostöd inte spolas bort, vilket annars riskerar att försvaga brokonstruktionen.

Betongmadrasser på flera platser i Mälardalen

De ökade vattennivåerna och vattenflödet som kommer skapas när hela Slussen har färdigställts ställer höga krav på erosionsskydd, inte bara i Slussenområdet utan i hela Mälardalen. 

Även större färjor och dess propeller har stor påverkan på kajer och hamnar. Utanför Ekerö och Slagsta har Tecomatic installerat betongmadrasser för att skydda dessa kajer.

Vi har även installerat betongmadrasser utanför Vällingby och Hässelby för att skydda kablar som ligger längs med botten så att dessa inte ska nötas sönder.

När projektet är slutfört kommer Tecomatic ha installerat betongmadrasser bestående av cirka 65 000 kvm textil och 9300 kbm klimatförbättrad betong:

Betongmadrasser på flera

Fakta

Kontakt

Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Affärsområdeschef Erosionsskydd

Jonas Andersson Lavås

Jonas Andersson Lavås

Produktionschef

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.