Sök
Stäng denna sökruta.

PEAB

Betongmadrasser skyddar slänt och botten vid ny hamn och kaj.

Kundens utmaning

Skydda mot erosion vid ny hamn

PEAB fick i uppdrag av SCA Logistics att anlägga en ny containerhamn i Sundsvall. Betongmadrasser ska användas som erosionsskydd på slänter och botten, bland annat för att man skulle få en slänt som var mycket enklare att påla igenom.

Betongmadrass i slänt i ny hamn.
Byggarbetsplats av en ny hamn och kaj.
Vår lösning

Tre olika utföranden

Totalt användes ca 10 000 kvm betongmadrasser i tre olika utföranden. 250 pålar mättes in och syddes in i Tecomatics betongmadrasser.

I våg- och skvalpzon installerades en jämntjock madrass, UCS 200, vilket är en tung, kraftigare och tät madrass för att klara av den kraft som kommer från vattnet.

Längs hela slänten installerades en filterpunktmadrass, FP240. Filterpunktmadrassen är betongbesparande under vattenytan och skapar ett jämnt tryck genom att vatten kan passera igenom madrassens filterpunkter.

På botten anlade vi en blockmadrass, Block 420, som är en tyngre madrass där man speciellt vill skydda mot strömmande vatten som bland annat kan uppstå från propeller. Med betongmadrasser säkerställs att även finare material inte passerar några hålrum och att underliggande material inte spolas bort.

Fakta

Drönarbild över byggnation av SCA kajen i Sundsvall.

Kontakt

Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Affärsområdeschef Erosionsskydd

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.