Sök
Stäng denna sökruta.

Dagvatten

Tecomatic renar och bibehåller kvaliteten i vattenmiljön.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på ytor såsom tak, gator, parkeringar och parkmark. Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenade och måste därför renas innan det släpps ut i dagvattensystemet, hav, sjöar eller vattendrag. 

Med Tecomatics lösningar kan vi hjälpa dig att reducera partikelbundna föroreningar och mikroplaster med upp till 90%. Vi erbjuder nyckelfärdiga dagvattenanläggningar som ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten ute i recipienten. Vi erbjuder även flytande våtmarker och eco-bryggor som ger möjlighet till promenadstråk i anslutning till reningsdammen.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som

Vi erbjuder även flytande våtmarker och eco-bryggor som ger möjlighet till promenadstråk i anslutning till reningsdammen.

Våra lösningar kräver ingen markyta och kan anpassa

Vi anpassar lösningen

Våra lösningar kräver ingen markyta och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor, kajkonstruktioner, med mera. Möjligheterna är oändliga! 

Vi hjälper dig med

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.