Här hittar du oss

Adress: Gas-Jacobs Gata 3, 392 45 Kalmar
Epost: info@tecomatic.com

Adress: Bromsvägen 6, 891 60 Örnsköldsvik
Epost: info@tecomatic.com

Anna Tjernell

Ekonomichef

+46729920082 anna.tjernell@tecomatic.com

Torbjörn Svensson

Försäljning & Produktutveckling erosionsskydd

+46703395774 torbjorn.svensson@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Projekt & Produktion

+46703795774 jonas.lavas@tecomatic.com

Lars Ölvestål

Försäljningschef

+46700055774 lars.olvestal@tecomatic.com

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Eva Egnell

Försäljning miljögardiner/erosionsskydd & Inköp

+4670 649 57 74 eva.egnell@tecomatic.com

Mikael Strand

Projektchef vattenrening

+46738030096 mikael.strand@tecomatic.com

Kristofer Svensson

Projektchef erosionsskydd

+46705495774 kristofer.svensson@tecomatic.com

Vill du komma i kontakt med oss?