Sök
Stäng denna sökruta.

Uppförandekod

Tecomatics uppförandekod/Code of Conduct

Tecomatic AB är ett miljöteknikföretag specialiserat på innovativa kundlösningar och produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land- och finmaterial eller spridning av miljöfarligt sediment. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner med hög kvalitet och en förstklassig service. Vår affärsverksamhet grundas på professionalism, etik och hållbarhet. Nedan finner du våra riktlinjer och principer som styr vår verksamhet.

Ledande principer:

  • Våra medarbetare är en nyckelfaktor för vår framgång. Vi förbinder oss att behandla alla medarbetare med respekt, rättvisa och värdighet samt att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, samarbete och kreativitet.
  • Vi strävar efter att utveckla och leverera högkvalitativa lösningar och produkter. All utveckling och tillverkning sker internt av våra egna experter för att säkerställa kvalitet och pålitlighet i alla led.
  • Vår produktionsutrustning ska vara av högsta kvalitet och uppfylla högt ställda krav för att möta våra kunders behov. Vi prioriterar kontinuerligt underhåll för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmiljöer.
  • Vi strävar efter att våra lösningar ska vara användarvänliga, effektiva och miljövänliga. Vi arbetar aktivt för att bidra till minskad miljöpåverkan genom att främja teknik som minimerar energiförbrukning och resursslöseri.
  • Våra processer ska vara standardiserade och utvecklade internt för att säkerställa hög kvalitet, användarvänlighet och support för att minimera driftstopp i projekt.
  • Vi åtar oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår miljöpåverkan genom att analysera och minska negativa effekter på miljön.
  • Vi stödjer internationella normer och riktlinjer för mänskliga rättigheter och fördömer kategoriskt tvångsarbete, diskriminering och alla former av oetiskt beteende. Vi avstår från samarbeten som involverar barnarbete, djurförsök och/eller vapen.
  • Vi förespråkar korruptionsfri affärsverksamhet och tar bestämt avstånd från mutor och korruption i alla dess former. Eventuella gåvor eller representationer måste vara lagliga, relevanta och kopplade till affärsverksamheten för att vara acceptabla.

Dessa riktlinjer hjälper oss att upprätthålla våra värderingar och agera i enlighet med vårt åtagande för etiskt ansvarstagande och hållbar affärsverksamhet.

Jimmy Söderström

VD, Tecomatic AB