Sök
Stäng denna sökruta.

Kundlösningar

Vi är marknadsledande inom erosionsskydd och vattenrening och utför allt ifrån rådgivning till hela entreprenader för våra kunder.

Kundlösningar

Tecomatic har varit verksamma sedan 80-talet och utfört omfattande installationer av bland annat betongmadrasser, miljögardiner och flytväggar. Med vår mångåriga erfarenhet, specialistkompetens och vårt breda produktutbud kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar för våra kunder.

Vy mot gamla Skurubron. Siltgardin avgränsar arbetsområdet från färdleden.

Siltgardiner - från planering till demontering

Itinera kontrakterades för att anlägga Nya Skurubron i Skurusundet utanför Stockholm. Typiska utmaningar vid den här typen av projekt är grumlande arbete i anslutning till vatten och brofästen.

Baltic Offshore fick i uppdrag av Ellevio att installera 420 kV (kilovolt)

Erosionsskydd för kablar i vattenmiljö

Baltic Offshore fick i uppdrag av Ellevio att installera 420 kV (kilovolt) HVAC (heating,

Sjön Öljaren utanför Katrineholm.

Lågflödesmuddring förhindrar övergödning

Lågflödesmuddring i Öljaren motverkar internbelastning och förbättrar vattenkvaliteten och mot

Merab (Mellanskånes Renhållnings AB) bedriver en

Skärmbassäng reducerar kvävenivåerna i lakvattendamm

Merab (Mellanskånes Renhållnings AB) bedriver en avfallsanläggning och återvinningscentral på Rönneholms mosse.

Järlasjön är Nackas största sjö och mycket

Skärmbassäng renar dagvattnet i Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö och mycket viktig för friluftslivet i kommunen men trots minskade utsläpp från industrier och hushåll i närområdet hotas vattenkvaliteten i sjön av dagvatten som är dåligt renat.

Drönarbild över byggnation av SCA kajen i Sundsvall.

Betongmadrasser skyddar hamn mot erosion

PEAB fick i uppdrag av SCA Logistics att anlägga en ny containerhamn i Sundsvall.

Ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm

Betongmadrasser skyddar Slussen mot ökat vattenflöde och erosion

Ombyggnationen av Slussenområdet i Stockholm har pågått under en längre tid.

En kund inom återvinningsindustrin som bland annat bedriver

Sedimenttömning och avyttring i reningsdamm

En kund inom återvinningsindustrin som bland annat bedriver verksamhet

Vi är specialister på produkter anpassade för miljön

Tecomatic arbetar kontinuerligt med att hitta material och produkter som ger bästa möjliga resultat med minsta möjliga miljöbelastning.