Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Tecomatic behandlar dina personuppgifter med största ansvar och utifrån gällande lagstiftning, däribland Datskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). I denna integritetspolicy vill vi informera om hur, vilka och varför vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Vi informerar även vilken rättslig grund vi har för att behandla dina personuppgifter.  

Tecomatic har rätt att närsom ändra denna policy och kommer i sådana fall publicera eventuella ändringar på hemsidan med information om när ändringarna träder i kraft.  

Vilka personuppgifter vi behandlar

Om du har varit i kontakt med oss genom att exempelvis fylla i vårt kontaktformulär på hemsidan eller anmält dig till något av våra evenemang kommer vi att behandla de uppgifter du har angett, exempelvis namn, telefonnummer och mejladress.

Om du söker ett jobb hos oss behandlar vi de personuppgifter du skickar in genom ansökan, till exempel namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev.  

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Genom att fylla i vårt kontaktformulär eller en anmälan till ett evenemang ger du Tecomatic samtycke att behandla angivna personuppgifter för angivet ändamål.  

Genom att skicka in en arbetsansökan får Tecomatic ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att bedöma om du är en lämplig kandidat för aktuell tjänst eller eventuellt kommande lediga tjänster inom bolaget. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter med anställda inom bolaget som kräver dessa för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Om du söker ett jobb och har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.  

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer, som behandlar personuppgifter i vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Det kan exempelvis vara ett rekryteringsföretag eller leverantör som tillhandahåller system, programvara eller IT-lösning till oss som företag.  

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter sålänge vi bedömer att du har ett intresse av våra tjänster.

Vid ansökan till en ledig tjänst sparas din ansökan i 24 månader efter din senast sökta tjänst. Ditt kandidatkonto sparas 1 månad efter att ansökan tagits bort. 

Dina rättigheter

Du har i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR) rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran måste ske skriftligen och gälla ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade är inte absolut, då den rättsliga förpliktelsen att spara uppgifter har företräde. Du har även rätt att inge klagomål om vår personuppgiftsbehandling till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.

Grundas behandling av personuppgifter genom samtycke kan du närsom dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post info@tecomatic.com 

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga är Tecomatic, organisationsnummer 556380-6420, Gas-Jacobs Gata 3, 392 45 Kalmar. För frågor gällande vår integritetspolicy går det bra att mejla oss på info@tecomatic.com eller ringa 0480-258 31.