Sök
Stäng denna sökruta.

Containersystem & fällningsdamm

Spara både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande effekt.

Containersystem och fällningsdamm

Med Tecomatics containersystem och fällningsdamm kan du spara cirka 50 % i både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande effekt. Vårt kompletta system består av en containerbaserad lösning där grovavskiljning och fällning kombineras. 

Fällningssteget kan med fördel ske med hjälp av aluminiumbaserade fällningsmedel. Även järnklorider har goda egenskaper, normalt tillsammans med en polymer (exempelvis AVR, PAX-21 och PAX-XL60).

Med Tecomatics containersystem och fällningsdamm
Vi specialbygger vattenreningscontainrar

Vi bygger efter ert behov

Vi specialbygger vattenreningscontainrar efter just ert behov. Valet av de olika reningsstegen tas då fram tillsammans utifrån det specifika behovet och situationen. 

Vanligt förekommande reningssteg kan vara trycksatta filter, sedimentation, flockning, flotation, luftning, omvänd osmos, PH-justering och lamellsedimentering.

Fördelarna med våra containersystem

Fällningsdamm

Med Tecomatics fällningsdamm kan du spara ca 80 % i både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande verkan.

Vårt kompletta system består av en containerbaserad lösning där grovavskiljning och fällning kan kombineras tack vare Tecomatics flytväggar. Detta system kan med fördel kombineras med våra luftare.

Fördelarna med våra fällningsdammar
Med Tecomatics fällningsdamm kan du spara ca 80 %

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.