Sök
Stäng denna sökruta.

Merab

Merab optimerar lakvattendamm på avfallsanläggning.

Kundens utmaning

Reducera kvävenivåerna i lakvattendamm

Merab (Mellanskånes Renhållnings AB) bedriver en avfallsanläggning och återvinningscentral på Rönneholms mosse. På anläggningen finns också tre deponier, två avslutade och en aktiv. När det regnar eller snöar över deponianläggningarna så tar vattnet med sig föroreningar, organiskt material och näringsämnen som till exempel kväve. Detta riskerar att skada miljön eller orsaka övergödning om det läcker ut i våra naturliga vattensystem utan att renas. Vattnet renas därför i olika lakvattendammar och i en av dammarna ville Merab optimera avskiljningen av kväve och organiskt material samt förbättra dammhydrauliken.

Merab (Mellanskånes Renhållnings AB) bedriver
Tecomatic installerade en skärmvägg

Vår lösning

Skärmvägg som utgör en skärmbassäng

Tecomatic installerade en skärmvägg som utgör en skärmbassäng i en del av dammen. Inne i skärmbassängen placerade Merab luftare för att få en zon med hög syresättning som optimerar förutsättningarna för aeroba bakterier som behövs i processen för att omsätta kväve. Man kan redan nu se resultat med förbättrade kvävenivåer.

“Trots att anläggningen installerades ganska nyligen har vi redan sett en reduktion av kvävenivåerna, vilket tyder på att vi har fått till en bättre nitrifikation. Skärmväggen ger också förutsättning för bättre partikelavskiljning genom en bättre hydraulisk effektivitet i dammen.”


– Maria Persson, Miljö och projekt, Merab

Fakta

Fakta

Kontakt

Emil Eriksson

Affärsområdeschef Vattenrening

Henrik Nordholm

Teknisk säljare, Region Syd

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.