Sök
Stäng denna sökruta.

Siltgardin

Med Tecomatics siltgardin kan du hägna in arbetsområden där det finns risk för giftspridning.

Förhindra giftspridning

Vid vattenarbeten, såsom muddring och schaktning vid förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs höga krav på att förorenade massor och grumling inte får spridas till omkringliggande vatten. 

Med Tecomatics siltgardin kan du på ett effektivt sätt hägna in arbetsområden där det finns risk för giftspridning. Massorna som kommer i rörelse filtreras genom siltgardinen och endast vatten passerar genom duken och de miljöfarliga ämnena stannar kvar inom det begränsade området. 

Siltgardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumling och kontaminerade massor sprids.   

Vid vattenarbeten, såsom muddring och schaktning
Vi säkerställer en snabb

Vi säkerställer en snabb och smidig process

Siltgardinerna sys alltid på beställning och därefter installerar vi dem på aktuellt projekt. Det säkerställer en snabb och smidig process samtidigt som vi kan kvalitetssäkra såväl produktion som installation.

Vi hyr ut och levererar fullt färdiga siltgardiner till arbetsplatsen och som kan sjösättas direkt. Fördelen är att vi minimerar tiden och kraven på stora ytor för montage på arbetsplatsen. Vi syr och monterar flytrör och kätting inomhus i våra produktionslokaler för att säkerställa en hög kvalitet på  våra siltgardiner där väder och vind inte stör produktionen. Flytrören är frigolitfyllda osänkbara PE-rör.

Vi levererar även lösningar där kunden monterar egna flytkroppar och vikter i den sydda siltgardinen.

Fördelarna med Tecomatics siltgardiner

Fördelarna med Tecomatics

Siltgardin kan även kallas miljögardin, siltskärm, skyddsskärm, läns, flytläns, tätskärm och muddergardin.

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.