Sök
Stäng denna sökruta.

Erosionsskydd land & vatten

Tecomatics erosionsskydd fyller en viktig funktion för infrastrukturen och rustar vårt samhälle för framtiden.

Ett hållbart och effektivt erosionsskydd

Tecomatics betongmadrasser är ett kvalitetssäkert alternativ som erosionsskydd. Det finns en mängd olika användningsområden. Våra madrasser finns i tre olika modeller och bestäms utifrån förutsättningarna för projektet. De fungerar lika bra på land som i vatten och kan fås i flera olika tjocklekar och därmed vikter. 

Tecomatics betongmadrasser är ett kvalitetssäkert

Erosionsskydd i vatten

Betongmadrasser är ett kvalitetssäkrat alternativ som erosionsskydd vid kraftverk, hamnar och för att stabilisera och täta kanaler och dammar. Betongmadrasserna kan användas som övertäckning när man vill förhindra att miljöfarliga och förorenade massor sprids ut i det omgivande vattnet. Problemet kan uppstå till exempel vid förorenade hamnar eller vid fabriker intill vatten där förorenade massor har dumpats.

Ytterligare ett användningsområde är att skydda och vikta ledningar och kablar som ligger under vatten. De stabiliseras då tight mot botten och kablarna riskerar inte att röra sig och nötas sönder.

Betongmadrasser är en snabb och effektiv metod

Propellererosionsskydd i hamnar

Betongmadrasser är en snabb och effektiv metod att förhindra erosion från kraftiga propellerströmmar i hamnar. 

Betongmadrassen kan anslutas mot spont eller under pålad kaj och då vanligtvis i den gjutna bakkantsbalken. Vid montering mot spont monteras madrassen så att vi kan avsluta med att gjuta tätt mellan madrassen och spontbaljorna och vid montage mot bakkantsbalk utförs ett klämförband som blir partikeltätt. Vid pålad kaj utförs ursparningar för pålarna och sedan sys pålkragar dit för att sluta tätt så att propellerströmmarna inte spolar bort finmaterialet. 

Betongmadrassen används även för att förhindra erosion i våg- och svallzoner och är vanligt förekommande under kajer för att skydda mot turbulens. Tecomatics madrasser är en tunn och stark konstruktion vilket minskar behovet av muddring för att klara ramfritt djup.

Erosionsskydd på land eller vid vattenlinjen

När vi installerar betongmadrasser på land finns det möjlighet att färga in den så att den smälter in i miljön, om det är av stor betydelse. Vi kan även använda oss av kokosnät som man exempelvis kan så in gräs vid anläggningstillfället. Ett annat alternativ är att placera färdiga växtmattor ovanpå betongmadrassen. Vi har även referensprojekt där kunden har lagt sten på land och betongmadrass fram till vattenlinjen. 

Erosionsskydda slänter

Ett vanligt användningsområde för Tecomatics betongmadrasser är att skydda slänter som avslutar i vatten mot erosion. Med en filterpunktsmadrass kan vattnet passera vid filterpunkterna, vilket skapar ett jämnt tryck i slänten. Det går även bra att kombinera olika tjocklekar om man till exempel vill ha en tyngre madrass i ytterkant.

Kvarsittande form

Vid reparationer av stenkistor kan betongmadrasser fungera som ett kombinerat erosionsskydd och kvarsittande form. När formen är gjuten kan vi bakinjektera lättbetong som fyller ut tomrummen och vi får en homogen konstruktion. Vi gjuter formen som sluter tätt mot underlaget och kan sedan fylla upp tomrummet bakom madrassen.

Andra användningsområden

Brostöd

En betongmadrass som monteras tätt runt brostöd/kona är ett effektivt sätt att förhindra att material inte spolas bort runt brostödet och försvagar brokonstruktionen.

Vägtrumma

Ett underhållsfritt och tåligt erosionsskydd då växtligheten inte växer igenom betongmadrassen.

Relaterade produkter

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Helhetslösning för våra kunder

Din trygghet

Vi är marknadsledande inom erosionsskydd och vattenrening och har varit verksamma inom området sedan 80-talet. Vi har utfört installationer till kunder som Skanska, Peab, NCC med flera. Läs mer om våra olika kundlösningar.

Säker leverans

Vi är specialister på produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land och finmaterial och spridning av miljöfarligt sediment. Vi projekterar och färdigställer även kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Din helhetsleverantör

Tecomatic hjälper dig med allt ifrån rådgivning till hela entreprenader. Vi strävar alltid efter att, tillsammans med våra kunder, skapa den bästa lösningen inom vattenrening och erosionsskydd med minsta möjliga miljöbelastning.