Sök
Stäng denna sökruta.

Lakvatten

Tecomatic renar och bibehåller kvaliteten i vattenmiljön. 

Lakvatten

Lakvatten uppkommer när vatten i form av regn och snö faller över deponianläggningar. När vattnet sakta rinner genom sopmängderna drar det med sig föroreningar såsom tungmetaller, kväve och organiska ämnen som riskerar att skada vår miljö om det läcker ut till våra naturliga vattensystem. Det är därför av stor vikt att rena lakvattnet för att undvika övergödning och att föroreningar sprids.  

Lakvatten uppkommer när vatten i form
Våra lösningar inkluderar

Våra lösningar inkluderar

Vi hjälper dig som har problem med 

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.