Sök
Stäng denna sökruta.

Produkter

Vi erbjuder produkter och helhetslösningar för erosionsskydd och vattenrening.

Produkter

Vi är specialister på produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land- och finmaterial eller spridning av miljöfarligt sediment samt inom vattenrening.

Tecomatic betongmadrasser

Betongmadrass

Tecomatic betongmadrasser finns i olika modeller och tjocklekar. Vi utvecklar kontinuerligt tillvägagångssättet vid användning av betongmadrasserna för att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen.

Vid muddring och schaktning vid förorenade

Siltgardin / Miljögardin

Vid muddring och schaktning vid förorenade vatten ställs krav på att förorenade massor och grumling inte får spridas. Siltgardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumling och kontaminerade massor sprids.

Sömnad & tillverkning

Tecomatic har lång erfarenhet av sömnad och arbete med stora textilier.

För att uppnå en god rening i dammar och bassänger

Flytvägg / Styrskärm

För att uppnå en god rening i dammar och bassänger krävs det att vattnet har en tillräckligt lång sträcka att färdas så att partiklarna hinner sedimentera till botten innan utloppet.

Rening av dagvatten i stadsmiljöe

Skärmbassänger

Rening av dagvatten i stadsmiljöer kan vara problematiskt då det gäller stora mängder förorenat vatten som rinner från hårdgjorda avrinningsområden och leder ut till recipient.

Sediment-bedömning

Vi hjälper dig med att kartlägga sediment och föreslår lämplig avsättning.

Sediment, även kallat slam, är de större och

Sedimenttömning & avvattning

Sediment, även kallat slam, är de större och tyngre partiklar som finns i vattnet som ska renas.

Rockbags skyddar ledningar och jämnar ut botten.

Rockbags

Rockbags skyddar ledningar och jämnar ut botten. Rockbags kär flyttbara och kan återanvändas vid behov.

Spara både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt

Containersystem & fällningsdamm

Spara både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande effekt.

Dagvattendamm med näckroser och en grönskande omgivning.

Skötsel & tillsyn reningsdamm

Genom regelbunden skötsel och tillsyn säkerställer vi att er reningsdamm erhåller full funktion året om.

Damm i stadsmiljö

Mikrobiell behandling av vattensystem

Genom mikrobiell behandling av vattensystem säkerställer vi en god kvalitet på vattnet över tid.

Med slitstark konstruktion för nordiska förhållanden

Eco-brygga

Med slitstark konstruktion för nordiska förhållanden anpassas bryggstorlek och utformning efter behov.

Flytande våtmarker är ett miljövänligt och energisnålt

Flytande våtmark

Flytande våtmarker är ett miljövänligt och energisnålt sätt att rena vatten samtidigt som det kräver minimalt med skötsel.

Luftare

Med hjälp av ytluftare kan man på ett effektivt sätt syresätta dammar och andra vattenmassor.

Rev och fiskar i havet.

Artificiella rev

Artificiella rev spelar en viktig roll i att bevara och återställa det marina ekosystemet.

Damm med mycket grönska runtomkring.

Utloppsnät

Tecomatics utloppsnät fångar upp skräp och avfall och förhindrar spridningen till våra recipienter.

geotextil i marina miljöer

Geotextil i marina miljöer

Förhindra att förorenat sediment och kontaminerade massor sprider sig med Tecomatics geotextil för marina miljöer.

Marin gjutning med lätt betong eller skumbetong

Marin gjutning

Marin gjutning med lätt betong eller skumbetong.

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.