Sök
Stäng denna sökruta.

Sediment-bedömning

Vi bedömer karaktär och volym på sediment samt lämplig avsättning. 

Kartläggning och bedömning

Tecomatic hjälper dig med att kartlägga sediment och föreslår lämplig avsättning. Vi bedömer sedimentets karaktär och volym genom provtagning från angivna punkter (cirka 3-4 punkter) som samlas för ett samlingsprov. Vi utför analyserna i vårt egna labb i Kalmar. Vi gör dels en analys som efterliknar den avvattnade massan samt en analys som efterliknar det rejektvatten som kan förväntas uppstå.

Utifrån analyserna och karaktäriseringen tittar vi på en potentiell klassning vid avsättning. En kortare rapport upprättas där vi sammanställer information och analysresultat.

Fyra glasburkar med sediment.

En effektiv metod för att reducera partikelbunden fosfor, tungmetaller och BOD-halten i vattenmassor.

Med hjälp av ytluftare kan man på ett effektivt

Sedimenttömning och avvattning

Tecomatic erbjuder även sedimenttömning och avvattning av sediment. Vårt koncept för sedimenttömning baseras på en kraftfull pumpningsmetod som passar väl för muddring av dammar, kontrollerade vattenmiljöer och för tömning av sedimentationsdammar. Dammen töms på sediment och avvattnas direkt på plats. Slutprodukten blir en torr, fin massa och en damm som får en återställd funktion och kapacitet.

Arbetet utförs med hjälp av specialbyggda sugpontoner som är utformade för att tömma sedimentationsdammar. Med dessa kan vi på ett kontrollerat sätt pumpa sedimentet ur dammen, utan att drift och vattennivån påverkas.

Process vid tömning och rensning av sediment

En bemannad eldriven

En bemannad eldriven ponton suger upp sediment från botten. Drift och vattennivån i dammen påverkas inte.

Sedimentet pumpas

Sedimentet pumpas via en slang till en polymerstation där avvattningskemikalier tillsätts. Flockning av partiklar påbörjas medan sedimentet pumpas vidare till en geotub.

I geotuben avvattnas sedimentet

I geotuben avvattnas sedimentet och rejektvattnet leds tillbaka till dammen.

Kvarvarande sediments karaktär

Kvarvarande sediments karaktär och föroreningshalt, avgör lämplig avsättning. I vissa fall kan det exempelvis användas som jordförbättring.

Process vid lågflödesmuddring

Tecomatic erbjuder även lågflödesmuddring, en metod som är skonsam mot bottenfaunan och vattenlevande organismer då det endast är de översta lagren sediment som sugs upp. Detta är speciellt viktigt i miljöer där vi vill minimera grumling och undvika att störa det marina livet.

En bemannad eldriven

En bemannad eldriven ponton suger upp sediment från botten. Drift och vattennivån i dammen påverkas inte.

Sedimentet pumpas

Sedimentet pumpas via en slang upp till en styrstation där polymer tillsätts. Därefter pumpas sedimentet vidare till en geotub.

Illustration på en geotub och ett sandfilter.

Sedimentet avvattnas i geotuben och rejektvattnet pumpas vidare till en sandfiltercontainer. Sandfiltret renar vattnet från mindre partiklar och rinner tillbaka till sjön som rent vatten. 

Illustration som visar en traktor lastad med sediment.

Kvar i geotuben blir näringsrika sediment som bland annat innehåller fosfor. Dessa kan användas till gödning i jordbruket.

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.