Om oss

Vi är specialister inom erosionsskydd och vattenrening.

Vi skyddar vattenmiljön och stärker infrastrukturen

Tecomatic är specialister på lösningar och produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land- och finmaterial eller spridning av miljöfarligt sediment. Vi erbjuder även helhetslösningar inom vattenrening och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten samt sedimenttömning.

Tecomatic har varit verksamma sedan 80-talet och utfört

Din trygga samarbetspartner

Tecomatic har varit verksamma sedan 80-talet och utfört omfattande installationer av bland annat betongmadrasser, miljögardiner och flytväggar. Med vår unika kompetens och vårt breda produktutbud kan vi erbjuda helhetslösningar där vi är med i hela processen från rådgivning till projektering och hela entreprenader.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta material och produkter som ger bästa möjliga resultat med minsta möjliga miljöbelastning. Vi syr själva våra miljögardiner och betongmadrasser i våra produktionslokaler i Kalmar samt installerar och färdigställer lösningen när den är på plats.

Genom att behålla såväl produktion som installation inhouse, så minskar vi risken för produktionsstopp, onödiga kostnader och transporter.   

Vi har kontor i Kalmar, Stockholm och Örnsköldsvik.

Utveckling
Rådgivning
Projektering
Tecomatics helhetslösningar
Uppföljning
Installation
Produkt-tillverkning

Vår erfarenhet och kunskap löser din utmaning

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.