Sök
Stäng denna sökruta.

Katrineholms kommun

Lågflödesmuddring förbättrar vattenkvaliteten i Öljaren.

Kundens utmaning

Övergödning på grund av internbelastning

Öljaren, en sjö i Katrineholms kommun, har under en längre tid haft problem med övergödning, vilket har medfört överdriven algblomning, en försämrad vattenkvalitet och periodvis även återkommande fiskdöd.

Inom ramen för sitt deltagande i projektet LIFE IP Rich Waters utvärderar kommunen metoden för lågflödesmuddring för att förbättra sjöns vattenkvalitet och effekten av att återinföra näringsämnen genom upptag och sedimentering till jordbruksmark.

Sjön Öljaren utanför Katrineholm.
Bild: Josefine Karlsson / Katrineholms kommun
Rent rejektvatten förs tillbaka till Öljaren efter att ha filtrerats genom ett sandfilter.
Vår lösning

Lågflödesmuddring med specialbyggd ponton

Lågflödesmuddring är en innovativ teknik där Tecomatic har konstruerat en unik ponton för att möta de specifika utmaningar som kunden har stått inför. Dessutom har vi kontinuerligt utvecklat metoden för att förbättra upptagningen av sedimentet.

 

Lågflödesmuddringen går till så att en eldriven ponton suger upp det översta lagret av näringsrika sediment på sjöbotten. Sedimentet pumpas sedan vidare i en slang upp till en polymerstation där det tillsätts polymer för att flocka sedimenten. Därefter pumpas det vidare till en avvattningssäck som kan liknas vid ett kaffefilter där partiklarna (det näringsrika sedimentet) stannar kvar i säcken och sjövattnet rinner ut. Innan vattnet återförs till Öljaren så pumpas det genom ett sandfilter som filtrerar vattnet ytterligare en gång.

 

Sedimentet som blir kvar i säcken är så pass rent och innehåller bland annat näringsrik fosfor och kommer att återföras i vårt kretslopp genom att användas till gödning på åkermark.

”Vi har arbetat med Tecomatic sedan 2020 och vi har tillsammans fått utveckla vårt arbete kring detta projekt. Metoden att lågflödesmuddra en sjö och den cirkulära tanken är ny, så vi har fått prova oss fram till en lösning som fungerar bra. Att arbeta i en sjö med stark vind har varit en av utmaningarna som Tecomatic fått hantera och modifiera utrustningen efter. Projektet har varit lärorikt för båda parter och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.”

– Jenny Herbertsson, miljöstrateg, Katrineholms kommun

Katrineholms kommun deltar i det unika projektet LIFE IP Rich Waters, som är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund och är en del av EU-kommissionens miljöprogram. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Läs mer om projektet på Katrineholm kommuns hemsida.

Eller på Rich Waters hemsida.

Se LIFE IP Rich Waters film.

Lyssna på inslag i P4 Sörmland om projektet.

Fakta

Skylt som visar texten: Här pågår lågflödesmuddring för en bättre miljö.
Katrineholms kommun har haft flera studiebesök då många är intresserade av projektet.

Processen vid lågflödesmuddring

Tecomatics metod för lågflödesmuddring är skonsam mot bottenfaunan och vattenlevande organismer då det endast är de översta lagren sediment som sugs upp. Detta är speciellt viktigt i miljöer där vi vill minimera grumling och undvika att störa det marina livet.

En bemannad eldriven

En bemannad eldriven ponton suger upp sediment från botten. Drift och vattennivån i dammen påverkas inte.

Sedimentet pumpas

Sedimentet pumpas via en slang upp till en styrstation där polymer tillsätts. Därefter pumpas sedimentet vidare till en geotub.

Illustration på en geotub och ett sandfilter.

Sedimentet avvattnas i geotuben och rejektvattnet pumpas vidare till en sandfiltercontainer. Sandfiltret renar vattnet från mindre partiklar och rinner tillbaka till sjön som rent vatten. 

Illustration som visar en traktor lastad med sediment.

Kvar i geotuben blir näringsrika sediment som bland annat innehåller fosfor. Dessa kan användas till gödning i jordbruket.

Kontakt

Lars Ölvestål

Lars Ölvestål

Försäljningschef


Mikael Strand

Mikael Strand

Projektchef Vattenrening

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.