Sök
Stäng denna sökruta.

Frågor och svar - erosionsskydd

Vanliga frågor och svar om Tecomatics betongmadrasser.

Här hittar du våra vanliga frågor och svar

De färdigvävda textilmadrasserna har en bredd på 3-5m beroende på typ av madrass. Textilmadrassen sys samman, översida med nästa översida respektive lika undersidor och därför finns det ingen maximal bredd för hur stora betongmadrasserna kan bli. 

Vid stora utbredningar (10 000 kvm) sys 5 st textilmadrasser om 2 000 kvm samman. På arbetsplatsen sys 5 st textilmadrasser samman vilket medför att när hela madrassen är monterad och gjuten blir det en enda betongkonstruktion.

För att styra och trycksätta betongen i madrassen under gjutningen sys det in sektionssömmar som öppnas upp allt efter att gjutningen fortlöper, betong gjuts mot betong. Sektionssömmarna, ”dammie” klämman med krympmånen som både används för att styra betongen vid gjutning av madrassen t.ex. i slänt, det arbetas baklänges d.v.s. börjar överst i slänten och sedan gjuts det sektionsvis ned i slänten.

Betongmadrassen är en oarmerad konstruktion som blir otroligt stark vid en samverkan med underlaget. Det krävs inget ”dansgolv”, dock kan man behöver justera underlaget något för att säkerställa en bra samverkan. Justering av underlaget kan utföras med relativt fina material då betongmadrassen är en helt partikeltät konstruktion d.v.s. inga materialtransporter förekommer genom madrassen.

Filterpunkts- och blockmadrasserna har vävda filtreringspunkter som vatten kan passera igenom.

Filterpunkterna blir på halva betongmadrassens tjocklek/höjd t.ex. på en FP200 som är vår tjockaste filterpunktmadrass (120 mm) hamnar filterpunkten 60 mm från underliggande material och blir då inte känsliga för igensättning.

Utbredningen beror oftast på var och hur projektet är beläget och vad det är för några material runt omkring där erosionsskyddet börjar respektive slutar.

Runt brostöd brukar det vara en kona som man vill erosionsskydda och då är utbredningen relativt enkel. När man erosionsskyddar en slänt brukar man vilja gå ned till släntfot och minimum cirka 1 m ut på botten. Vid  reparation av stenkistor/brostöd, används betongmadrassen både som kvarsittande form och framtida erosionsskydd ut på botten. Då brukar man dra ut madrassen ca 1,5 m på botten.

När det gäller början och avslut, speciellt när det gäller betongmadrass, vill man först och främst ta bort de fina erosionsbenägna materialen samt gärna börja och avsluta i ett dike, så att vattnet på ett naturligt sätt hamnar ovanpå den anlagda betongmadrassen.

Är det en hård botten där betongmadrassen avslutas är det vanligt att man uppgraderar den sista delen på madrassen till en tyngre madrass. Platsgjuten madrass gör också att madrassen blir helt tät mot befintlig botten.

Tjockleken d.v.s. vikten per kvadratmeter bestäms utifrån de rådande krafterna som erosionsskyddet kan beräknas utsättas för.

Vanligast i slänt som börjar ovan vattenytan där man ska skydda mot krafter från vågor och svall, dimensioneras det med en tyngre madrass typ UCS200 ned till ca -2m. Längs en slänt kan det vara brukligt med en filterpunktmadrass FP200 alternativt FP240, beroende på krafterna. Avslutningsvis anlägger vi oftast en tyngre madrass.

Det finns flera varianter där vi syr samman madrasser med olika tjocklekar och vikter samt med olika funktioner. När madrassen gjuts blir det en enda betongkonstruktion, då madrassen sys samman utan stängda sömmar.

Filterpunktmadrass som går från land och avslutar i vatten.

Filterpunktmadrass

En madrass med filterpunkter som skapar ett jämnt tryck. 

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics filterpunktmadrasser.

Jämntjock madrass

En madrass med en tät och tung konstruktion.

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics jämntjocka betongmadrasser.
Betongmadrass i slänt i ny hamn.
Man som sitter vid en blockmadrass, en typ av betongmadrass.

Blockmadrass

En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning. Specialutformade madrasser kan erbjudas med andra vikter på blocken.

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics blockmadrasser.

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Helhetslösning för våra kunder

Din trygghet

Vi är marknadsledande inom erosionsskydd och vattenrening och har varit verksamma inom området sedan 80-talet. Vi har utfört installationer till kunder som Skanska, Peab, NCC med flera. Läs mer om våra olika kundlösningar.

Säker leverans

Vi är specialister på produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land och finmaterial och spridning av miljöfarligt sediment. Vi projekterar och färdigställer även kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Din helhetsleverantör

Tecomatic hjälper dig med allt ifrån rådgivning till hela entreprenader. Vi strävar alltid efter att, tillsammans med våra kunder, skapa den bästa lösningen inom vattenrening och erosionsskydd med minsta möjliga miljöbelastning.

Vår erfarenhet och kunskap löser din utmaning

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.