Sök
Stäng denna sökruta.

Nacka kommun

Nacka kommun förenar nytta med nöje i Kyrkviken i Järlasjön.

KUNDENS UTMANING

Dåligt renat dagvatten

Järlasjön är Nackas största sjö och mycket viktig för friluftslivet i kommunen. Men trots minskade utsläpp från industrier och hushåll i närområdet hotas vattenkvaliteten i sjön av dagvatten som är dåligt renat. Under 2016 fattade Nacka kommun beslut om att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken, en badplats i Järlasjön, genom att anlägga en dagvattenrening. 

Järlasjön är Nackas största
Skärmbassänger med Eco-bryggor

VÅR LÖSNING

Skärmbassänger med Eco-bryggor för olika ändamål

Vi på Tecomatic är glada över att varit med och bidragit till detta viktiga samhällsprojekt bestående av en reningsanläggning för dagvatten och tillhörande bryggor, trädäck. Hit rinner allt regn- och smältvatten som kommer från närområdet för att renas i fem steg innan det släpps ut i sjön. Tillsammans med Tecomatics skärmväggar och åtgärder för att sänka fosforhalten och minska övergödningen i Järlasjön får vi ett rent och klart badvatten med god sikt. De smakfulla trädäcken är inte bara ett trevligt ställe att besöka, de har också funktionen att dölja den reningsanläggning för dagvatten som har placerats längs stranden i Kyrkviken. 

PRISBELÖNT LÖSNING

Träbryggorna klar favorit

I juni 2023 vann bryggorna i Kyrkviken ”Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022” med god marginal. Nästan hälften av de som röstade hade de stora träbryggorna som sin favorit.

Bild: Nacka kommun

”Kyrkviken är ett fantastiskt exempel på hur ny yta för rekreation och umgänge kombineras med samhällsviktiga funktioner som dagvattenrening.”

– David Johansson, konstruktör, Sweco

Fakta

Bild: Nacka kommun

Kontakt

Emil Eriksson

Affärsområdeschef Vattenrening

Henrik Nordholm

Teknisk säljare, Region Syd

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.