Sök
Stäng denna sökruta.

Erosionsskydd

Tecomatics erosionsskydd fyller en viktig funktion för infrastrukturen och rustar vårt samhälle för framtiden.

Ett hållbart och effektivt erosionsskydd

Tecomatics betongmadrasser är ett kvalitetssäkert alternativ som erosionsskydd. Det finns en mängd olika användningsområden. Våra madrasser finns i tre olika modeller och bestäms utifrån förutsättningarna för projektet. De fungerar lika bra på land som i vatten och kan fås i flera olika tjocklekar och därmed vikter. 

Betongmadrasserna kan även användas som övertäckning när man vill förhindra att miljöfarliga och kontaminerade massor sprids till omkringliggande vatten. Problemet kan exempelvis uppstå vid förorenade hamnar eller vid fabriker intill vatten där förorenade massor har dumpats.

Tecomatics betongmadrasser

Ytterligare ett användningsområde är att skydda och vikta ledningar och kablar som ligger under vatten. De stabiliseras då tight mot botten och kablarna riskerar inte att röra sig och nötas sönder.

Ett vanligt användningsområde för Tecomatics

Skydda slänter som avslutar i vatten mot erosion

Ett vanligt användningsområde för Tecomatics betongmadrasser är att skydda slänter som avslutar i vatten mot erosion. Med en filterpunktsmadrass kan vattnet passera vid filterpunkterna, vilket skapar ett jämnt tryck i slänten. Det går även bra att kombinera olika tjocklekar om man till exempel vill ha en tyngre madrass i ytterkant. Det här är bara några av de användningsområden som finns.

Relaterade produkter

Kundlösningar

Ta del av våra kunders utmaningar och hur vi har löst deras behov.

Helhetslösning för våra kunder

Din trygghet

Vi är marknadsledande inom erosionsskydd och vattenrening och har varit verksamma inom området sedan 80-talet. Vi har utfört installationer till kunder som Skanska, Peab, NCC med flera. Läs mer om våra olika kundlösningar.

Säker leverans

Vi är specialister på produkter för miljöer där det finns problem med erosion av land och finmaterial och spridning av miljöfarligt sediment. Vi projekterar och färdigställer även kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Din helhetsleverantör

Tecomatic hjälper dig med allt ifrån rådgivning till hela entreprenader. Vi strävar alltid efter att, tillsammans med våra kunder, skapa den bästa lösningen inom vattenrening och erosionsskydd med minsta möjliga miljöbelastning.

Vår erfarenhet och kunskap löser din utmaning

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.