Sök
Stäng denna sökruta.

Itinera

Ta del av vårt kundcase där Tecomatic har fungerat som en strategisk partner och varit med i alltifrån planering till demontering av våra siltgardiner.

Kundens utmaning

Grumlande arbete vid farled

Itinera kontrakterades för att anlägga Nya Skurubron i Skurusundet utanför Stockholm. Typiska utmaningar vid den här typen av projekt är grumlande arbete i anslutning till vatten och brofästen. Dessutom var det hög kravställning på angivna regler för den förbipasserande båttrafiken, då projektet låg i direkt anslutning till en farled med daglig båt- och färjetrafik.

Byggnation av den nya Skurubron. Man ser tydligt hur en siltgardin är monterad i vattnet och avgränsar arbetsområdet med grumlande arbete.
Vår lösning

Strategisk partner - från planering till demontering

Itinera valde att ta in Tecomatic som en strategisk partner för att planera såväl som att utföra de miljökrävande åtgärderna som krävdes i projektet. Vi deltog i planeringsarbetet och producerade siltgardinerna efter projektets förutsättningar samt monterade anläggningen ute på plats. Under projektets gång möjliggjorde vi för in – och utseglingar vid båda brofästena. Vi utförde även tillsyner och inspektioner vid utvalda tillfällen.

När projektet hade färdigställts demonterade vi siltgardinerna och säkerställde att ingen grumling eller upptagning av sediment inträffade samt gjorde löpande turbiditetsmätningar.  

”Vi är mycket nöjda med hur Tecomatic utförde helheten för oss. De deltog på ett kompetent och professionellt sätt från planeringsstadiet till tillverkning, montage, kontroller och den slutliga demonteringen vid avslutat projekt. Jag kan verkligen rekommendera att arbeta med Tecomatic.”


– Sandra Sandlöv, Quality & Environmental Engineer, Itinera

Fakta

  • Produkter: Siltgardiner. Tecomatic var en strategisk partner där vi deltog från planering till demontering av siltgardinerna vid avslutat projekt. 
  • Kund: Itinera
  • Projektstart: 2020
  • Slutfört: Våren 2024
  • Plats: Skurusundet, Nacka
Läs mer om Itinera på Itineras webbplats.
Vy mot gamla Skurubron. Siltgardin avgränsar arbetsområdet från färdleden.

Kontakt

Emil Eriksson

Affärsområdeschef Vattenrening

Mikael Strand

Mikael Strand

Projektchef Vattenrening

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.