Sök
Stäng denna sökruta.

Mikrobiell behandling av vattensystem

Mikrober, även kallat mikroorganismer, har en avgörande funktion i vårt ekosystem. De kan bland annat bryta ner döda organismer och effektiviserar reningsprocessen i våra vatten.  

God vattenkvalitet i våra dammar

Tecomatic samarbetar med Microbe Factory och erbjuder HydroFerm mikrober i flytande form respektive spridningskolonier/lerbollar. Produkterna används med fördel efter sedimentborttagning i dagvattendammar. Genom att tillsätta mikrober i flytande form så förbättrar vi kvaliteten på vattnet med en direktverkan, medan lerbollarna tillsätts i det sediment som finns kvar i dammen och säkerställer en god vattenkvalitet över tid.  

Microbe Factorys regenerativa vattenteknik kan användas i allt från naturliga vattensystem med övergödningsproblem till hårt ansträngda dagvattendammar och industrivatten med specifika avfallsproblem.  

Vi hjälper dig som har problem med:
Mikrobiell behandling av vattensystem

Fördelarna med mikrobiell behandling:

Förstärker ekosystemtjänster

Mikroberna i HydroFerm tar effektivt upp näringen och använder den i sin egen metabolism. När mikroberna sedan dör, blir en bestämd del av näringen bunden i så kallad necromass, långlivade kolföreningar som faller ned och binds i bottensedimentet. Tekniken bygger på naturliga (ej GMO förändrade) mikrober, som genom dominans förstärker ekosystemtjänster.  

Dagvattendamm med näckroser och en grönskande omgivning.

Microbe Factory är Sveriges största producent av artrika mikrobiella preparat till lantbruk, skogsbruk och miljöändamål. De har utvecklat en unik process med egna katalysatorer och recept som garanterar en produkt av hög kvalité.

Läs mer om Microbe Factory på deras hemsida: microbefactory.se

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.