Sök
Stäng denna sökruta.

Betongmadrass

Hållbart och kvalitetssäkert erosionsskydd med en mängd användningsområden.

Tecomatic är marknadsledande inom betongmadrasser

Tecomatic är marknadsledande inom betongmadrasser i Sverige och har jobbat med betongmadrasser sedan tidigt 80-tal. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt våra produkter och tillvägagångssättet vid användning av betongmadrasser för att kunna erbjuda den bästa lösningen.

Tecomatic kan erbjuda tre olika madrasser samt kombinera dessa med våra andra produkter för att på så sätt alltid hitta en helhetslösning till våra kunder. 

Betongmadrasser har ett brett användningsområde

Ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ

Betongmadrasser har ett brett användningsområde som erosionsskydd där strömmande vatten skapar problem med att material eroderar bort. Vi skyddar till exempel bro-stöd, slänter, kraftstationer, vägtrummor, rörbroar och hamnar i form av propellerskydd. Ytterligare ett användningsområde är som övertäckning av miljöfarliga kontaminerade massor för att förhindra spridning till omkringliggande vatten.  

Vi kundanpassar alltid våra betongmadrasser efter projektets krav och förutsättningar samt erbjuder helhetslösningar med allt ifrån rådgivning och projektering till och service.

På Tecomatic har vi lång erfarenhet av sömnad och arbete med stora textilier. Det är ett värdefullt hantverk som gör att vi kan skräddarsy varje lösning.

Tecomatics betongmadrasser kräver mycket mindre ingående material än andra konstruktioner som stenerosionsskydd, omvänt filter eller gabioner. Det är ett tidseffektivt alternativ där vi syr alla våra betongmadrasser i våra egna produktionslokaler i Kalmar. Genom att behålla såväl produktion som installation inhouse, minimerar vi risken för produktionsstopp, onödiga kostnader och transporter.  Personal från Tecomatic är alltid med på plats och utför projekten för att säkerställa en hög kvalitet och ett erosionsskydd med lång livslängd.

Varför ska jag välja betongmadrass istället för erosionsskydd av sten?

Varför ska jag välja betongmadrass

Våra olika madrasser

Tecomatic erbjuder tre olika betongmadrasser i olika tjocklekar och vikter.
Vi kan även specialanpassa betongmadrasserna vid behov och erbjuda ytterligare vikter.

Filterpunktmadrass

En madrass med filterpunkter som skapar ett jämnt tryck.

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics filterpunktmadrasser.

Jämntjock madrass

En madrass som har en tät och tung konstruktion.

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics jämntjocka betongmadrasser.

Blockmadrass

En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

Tabell över storlek och vikt på Tecomatics blockmadrasser.

Hållbart och kvalitessäkert

Traditionellt stenerosionsskydd, även kallat omvänt skydd, kräver stort underhåll och kan aldrig bli ett lika säkert resultat som betongmadrasser.

Dels har materialet, geoduk och betong, en livslång hållbarhet samt att installationen görs av erfarna dykare som säkerställer att betongmadrassen ligger på rätt plats och sluter tätt där den ska.

Sten är även ett dyrt material och kräver flera transporter från platsen där den utvinns, till en stenkross och sedan vidare till slutdestinationen. 

Tecomatic_Sömnad_0717

Kundlösningar

Kontakta oss idag

Våra tekniska säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta den bästa lösningen till ditt projekt.

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.