Sök
Stäng denna sökruta.

Kajbalkong främjar biologisk mångfald i pilotprojekt

Innehållsförteckning

Kajbalkongen vid Söder Mälarstrand är ett innovativt pilotprojekt i samarbete med Stockholm Stad, Stockholms Hamnar, Nyréns Arkitektkontor och Tecomatic. Tecomatic har med Emil Eriksson i spetsen konstruerat och anlagt kajbalkongen som gestaltats av Daniel Fried och Maja Råby på Nyréns Arkitektkontor.  

Kajbalkongen är ett innovativt och flexibelt sätt att tillvarata stadens kajer för att främja den biologiska mångfalden, men också en plats för rekreation. Flexibiliteten ligger i att kajbalkongen utgår från ett antal moduler med olika funktioner och utformningar och kan både flyttas och utformas för att anpassas till olika kajer. Modulerna kan kombineras för att skapa bryggor i olika storlekar, stora som små. Kajbalkongen i detta projekt är en prototyp som avser att testa de friskfrämjande åtgärderna samt användarbarheten och flexibiliteten i det modulära systemet.  

Kajbalkongen bygger på en huvudmodul, som i i det här projektet har utformats med en lucka som möjliggör montering av uttjäntna julgranar. Julgranarna bildar hängade risvasrar under däcket och skapar en form av artificiella rev. Tillsammans med flera flytande våtmarker som också utgör delar av kajbalkongen, skapas större möjligheter för vattenlevande organismer att gömma sig, äta och försöka sig på platsen.  

Fördelarna med Tecomatics eco-bryggor: 

  • Anpassning av storlek och design efter projektets krav  
  • Stabil konstruktion och flytelement 
  • Enkel att förankra 
  • Helhetslösning med installation och montering 

För mer information om Tecomatics modulsystem och eco-bryggor, läs här.
Lyssna på inslaget i P4 Stockholm där Oliver Karlöv, fiskekonsluent och initiativtagare bakom kajbalkongen tillsammans med Lowa Sundh, arkitet, berättar mer om projektet.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages