Sök
Stäng denna sökruta.

Webbinarium – Erosionsskydd hamnar 8 februari kl. 11.30

Innehållsförteckning

Erosionsskydd vid hamnar

Varmt välkommen på Teomatics webbinarium om effektiva och hållbara lösningar som förhindrar erosionsskador vid strömmande vatten i hamnar. 

Betongmadrass i slänt i ny hamn.

På detta webbinarium får du möjlighet att lära dig mer om Tecomatics unika lösningar för erosionsskydd vid hamnar och kajer, där våra betongmadrasser är en snabb och effektiv metod för att förhindra erosion från bl.a. kraftiga propellerströmmar. 

Betongmadrassen kan anslutas mot spont eller under pålad kaj och då vanligtvis i den gjutna bakkantsbalken. Vid montering mot spont monteras madrassen så att vi kan avsluta med att gjuta tätt mellan madrassen och spontbaljorna och vid montage mot bakkantsbalk utförs ett klämförband som blir partikeltätt. Vid pålad kaj utförs ursparningar för pålarna och sedan sys pålkragar dit för att sluta tätt så att propellerströmmarna inte spolar bort finmaterialet. Betongmadrassen används även för att förhindra erosion i våg- och svallzoner och är vanligt förekommande under kajer för att skydda mot turbulens. Tecomatics madrasser är en tunn och stark konstruktion vilket minskar behovet av muddring för att klara ramfritt djup.

Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson är en av grundarna av Tecomatic och har nästan 40-års erfarenhet av branschen. Torbjörns styrka är att se lösningar i våra kunders utmaningar och har tillsammans med våra kunder tagit fram flertalet olika special-betongmadrasser. 

Datum och tid

Torsdag 8:e februari, kl. 11.30-12.00

Kommande webbinarium – Erosionsskydd

Erosionsskydd vid slänt eller skred

Klimatsmart och effektiv metod för att eliminera erosion och stabilisera slänter.
Torsdag 7 mars, kl. 11.30-12.00

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages