Sök
Stäng denna sökruta.

Tecomatic tecknar ramavtal med VA SYD

Innehållsförteckning

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer med en omsättning på cirka 1 miljard SEK per år. Tecomatic har utsetts som en av huvudleverantör i ett ramavtal för rening av VA SYDs dagvattenanläggningar och reningsdammar samt lagning av erosionsskador.  

“Det här är en strategiskt viktig och betydelsefull affär för Tecomatic. Med våra avancerade muddringsmaskiner kan vi erbjuda den senaste tekniken och med vår långa erfarenhet och breda kunskap kan vi erbjuda våra kunder klimatsmarta lösningar, både på kort och lång sikt,” säger Lars Ölvestål, försäljningschef Tecomatic. 

Uppdraget inkluderar muddring och avvattning av sediment från dagvattenanläggningar, reparation av erosionsskador och transport av avfall och blöta massor. Ramavtalet sträcker sig över åtta år med ett årligt värde på cirka 20 MSEK och ett totalt värde på cirka 160 MSEK.  

”Det här avtalet är en bekräftelse på Tecomatics kapacitet och kompetens inom området. Vi ser fram emot att samarbeta nära med VA SYD och bidra till att säkerställa hållbar och effektiv rening av dagvattenanläggningar och reningsdammar” säger Jimmy Söderström, VD Tecomatic. 

VA SYD ansvarar för över 200 öppna dagvattenanläggningar i fem kommuner: Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Avtalet representerar inte bara en framstående affär för Tecomatic utan möjliggör även en fortsatt kvalitativ hantering och underhåll av VA SYDs viktiga infrastruktur för vattenrening.  

För mer information, kontakta:
Jimmy Söderström, VD Tecomatic AB
E-post: jimmy.soderstrom@tecomatic.com
Telefon: 070-639 86 72

Om VA SYD 
VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlövs kommun och Malmö kommun. VA SYD är ett kommunalförbund vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation som består av dess medlemskommuners VA-verksamheter.  Läs mer på VA SYDs hemsida: www.vasyd.se 

 Pressmeddelande: Tecomatic tecknar ramavtal med VA SYD och blir en av huvudleverantörerna för rening av dagvattenanläggningar och reningsverksdammar. 

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages