Sök
Stäng denna sökruta.

Tecomatic signerar Malmö stads Klimatkontrakt

Innehållsförteckning

Tecomatic har med stolthet undertecknat Malmö stads Klimatkontrakt för företag, ett åtagande som visar vårt engagemang för att stödja Malmös strävan mot att bli klimatneutralt år 2030. Genom att vara en del av Klimatkontrakt Malmö tar vi på oss ansvaret att gemensamt arbeta för att främja övergången till en hållbar och klimatvänlig stadsmiljö.

– På Tecomatic är vi redan aktivt involverade i att erbjuda miljövänliga lösningar för erosionsskydd och vattenrening. Genom att fokusera på hållbarhet och återanvändbara material i våra produkter minskar vi inte bara miljöpåverkan utan främjar också effektiv resurshantering. Jämfört med andra produkter på marknaden kräver våra lösningar ofta mindre material och transporter, vilket minskar både koldioxidutsläpp och resursförbrukning, säger Jimmy Söderström, VD på Tecomatic.

Ett exempel på våra innovativa lösningar är användningen av helt eldrivna pontoner vid sedimenttömning. Genom att eliminera behovet av fossila bränslen i denna process bidrar vi aktivt till att minska luftföroreningar och bevara stadens naturresurser.

Detta är bara ett smakprov på de åtgärder och initiativ som vi arbetar med för att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Läs mer om vårt åtagande och våra bidrag till Malmös klimatagenda i vårt Klimatkontrakt. Tillsammans strävar vi mot en mer hållbar framtid.

Läs mer om Klimatkontraktet på Malmö stads hemsida.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages