Sök
Stäng denna sökruta.

Lågflödesmuddring i Öljaren ger tydliga resultat – projektet förlängs

Innehållsförteckning

Tecomatic har sedan 2021 varit delaktiga i ett projekt i Katrineholms kommun där vi använder oss av en unik metod för att lågflödesmuddra och motverka övergödning i sjön Öljaren. Glädjande nog har det visat tydliga förbättringar och skapat bättre förutsättningar för djur- och växtlivet. Det gör att man nu vill fortsätta projektet och hittat finansiering för ytterligare 1,5 år.  

Lågflödesmuddringen är en innovativ teknik där vi har konstruerat en unik ponton som suger upp det översta lagret av sediment som i det här fallet innehåller näringsrika ämnen. Idag har vi sugit upp närmare 100 ton sediment i Öljaren, som har avvattnats och nu ska spridas som näringsrikt gödsel på åkermarkerna.  

Projektet har fått stor uppmärksamhet nationellt såväl som internationellt. Utmaningen av övergödda sjöar och döda bottnar skapar ett stort intresse för den unika metoden och Katrineholms kommun har tagit emot närmare 100 studiebesök.  

Drönarbild över en ponton som lågflödesmuddrar i Öljaren.
Drönarbild över Öljaren och ponton som lågflödesmuddrar.

I ett inslag av SVT Sörmland berättar Jenny Herbertsson, miljöstrateg/vattensamordnare i Katrineholms kommun, om resultaten. Per Palmgren, operatör Tecomatic, visar i inslaget hur tekniken går till.  

Se inslaget och läs artikeln här: Efter unika metoden mot övergödning – tydliga förbättringar i sjön Öljaren.

I ett tidigare inslag berättar Mikael Strand, projektchef Vattenrening, mer om hur metoden går till: Övergödd sjö ger näring till åkermark i Katrineholm.

Läs mer om projektet här: Lågflödesmuddring förbättrar vattenkvalitet.

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages