Betongmadrass

Hållbart och kvalitetssäkert erosionsskydd med en mängd användningsområden.

Tecomatic är marknadsledande inom betongmadrasser

Tecomatic är marknadsledande inom betongmadrasser i Sverige och har jobbat med betongmadrasser sedan tidigt 80-tal. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt våra produkter och tillvägagångssättet vid användning av betongmadrasser för att kunna erbjuda den bästa lösningen.

Tecomatic kan erbjuda tre olika madrasser samt kombinera dessa med våra andra produkter för att på så sätt alltid hitta en helhetslösning till våra kunder. 

Betongmadrasser har ett brett användningsområde

Ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ

Betongmadrasser har ett brett användningsområde som erosionsskydd där strömmande vatten skapar problem med att material eroderar bort. Vi skyddar till exempel bro-stöd, slänter, kraftstationer, vägtrummor, rörbroar och hamnar i form av propellerskydd. Ytterligare ett användningsområde är som övertäckning av miljöfarliga kontaminerade massor för att förhindra spridning till omkringliggande vatten.  

Vi kundanpassar alltid våra betongmadrasser efter projektets krav och förutsättningar samt erbjuder helhetslösningar med allt ifrån rådgivning och projektering till och service.

Betongmadrasser har ett brett användningsområde som erosionsskydd där strömmande vatten skapar problem med att material eroderar bort

Vi skyddar till exempel bro-stöd, slänter, kraftstationer, vägtrummor, rörbroar och hamnar i form av propellerskydd. Ytterligare ett användningsområde är som övertäckning av miljöfarliga kontaminerade massor för att förhindra spridning till omkringliggande vatten. Eftersom madrassen kräver mycket mindre ingående material än andra konstruktioner som stenerosionsskydd, omvänt filter eller gabioner, är betongmadrasserna ett tidseffektivt alternativ som kräver färre transporter. Personal från Tecomatic är alltid med och utför projekten för att säkerställa kvaliteten samt genom vårt kontrollprogram säkerställa ett erosionsskydd med lång livslängd.

Våra olika madrasser

Varför ska jag välja betongmadrass istället för erosionsskydd av sten?
Varför ska jag välja betongmadrass

Hållbart och kvalitessäkert

Traditionellt stenerosionsskydd, även kallat omvänt skydd, kräver stort underhåll och kan aldrig bli ett lika säkert resultat som betongmadrasser.

Dels har materialet, geoduk och betong, en livslång hållbarhet samt att installationen görs av erfarna dykare som säkerställer att betongmadrassen ligger på rätt plats och sluter tätt där den ska.

Sten är även ett dyrt material och kräver flera transporter från platsen där den utvinns, till en stenkross och sedan vidare till slutdestinationen. Vår geoduk är gjort av återvunnen plats (polyester). 

Kundlösningar

Kontaka oss

Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Affärsområdeschef Erosionsskydd

Eva Egnell

Produktspecialist Betongmadrasser, Miljögardiner & Rockbags

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.