Sök
Stäng denna sökruta.

Återvinningsindustri

Sedimenttömning och avyttring av sediment på återvinningsanläggning.
Kundens utmaning

Avyttring av sediment i reningsdamm

En kund inom återvinningsindustrin som bland annat bedriver verksamhet med återvinning av metaller i södra Sverige har behov av sedimenttömning i en av sina reningsdammar. Vattnet som används i återvinningsprocessen renas genom olika reningssteg och recirkuleras via en damm. I dammen har det ansamlats en hel del sediment som man behöver ta hand om för att inte påverka dammvolymen negativt.

Vattnet som används i återvinningsprocessen
Tecomatic gjorde först sedimentmätningar
Vår lösning

Sedimenttömning, avvattning, luftare och miljögardin

Tecomatic gjorde först sedimentmätningar, avvattningsförsök samt hjälpte till att karakterisera slammet. På detta sätt kan man uppskatta slamvolymer och slammets egenskaper för att anpassa kommande lösningar med tömning och avsättning.

Därefter utfördes en sedimenttömning med vår eldrivna ponton då kunden ville ha en effektiv och miljövänlig tömning av sedimentet. För att möjliggöra detta drog kunden fram eltill dammen.

Från pontonen avvattnades sedimentet i stora geotuber och tack vare sedimentkarakteriseringen kunde en lösning för avsättning arbetas fram.

För att optimera dammen, förhindra uppkomst av dålig lukt och öka syresättningen installerades en av Tecomatics luftare. Det installerades även en miljögardin för att minimera mängden partiklar som går tillbaka in i fabriken via det recirkulerade flödet.

I en annan nyanlagd damm hos samma kundinstallerade vi skärmväggar för att optimera dammens hydrauliska egenskaper och därigenom förbättra avskiljningen av partiklar. Detta gör att man kan utnyttja dammens yta på ett optimerat sätt.

Fakta

Sedimenttömning och avvattning

Kontakt

Emil Eriksson

Affärsområdeschef Vattenrening

Henrik Nordholm

Teknisk säljare, Region Syd

Läs mer om våra kundlösningar och produkter.