Våra nyckelfärdiga dagvattenanläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten ute i recipienten. Beroende av storleken på vårt system kan vi reducera de partikelbundna föroreningarna med 80-90%.

Tecomatic skärmbassäng är ett kostnadseffektivt sätt att rena dagvatten som smälter in i befintlig miljö. Lösningen begränsas ej av marktillgång och vi kan erbjuda nyckelfärdiga lösningar med eller utan bryggor. Den kan även kombineras med båtmarinor eller öppna gångstråk.

Tecomatic skärmbassäng är ett alternativ till dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Skärmbassängerna smälter naturligt in i omgivningen och renar dagvattnet effektivt med naturens hjälp. Lösningen bygger på Tecomatics beprövade skärmbassänger som leder dagvattnet genom en naturlig reningsprocess.

Dagvattenrening med Tecomatic kräver ingen markyta och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor, kajkonstruktioner osv. Bara fantasin sätter gränser!

Vi hjälper dig med detaljprojektering och montering vilket gör Tecomatic till din helhetsleverantör för rent dagvatten. Komplettera er dagvattenanläggning med Tecomatics Eco-bryggor och se även våra utvalda projekt & referensbilder för mer information.

Kontaktpersoner

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Jag vill veta mer