Tecomatic Miljögardin / Siltgardin

Bläddra bland verksamhetsområden

Tecomatic Miljögardin / Siltgardin

Vid muddring och schaktning vid förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs krav på att förorenade massor och grumling inte får spridas till omkringliggande vatten. Siltgardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumling och kontaminerade massor sprids. Vi formsyr siltgardinen efter varje objekt. Materialval bestäms utifrån förutsättningar på det aktuella projektet. Vi kan välja mellan nålfiltade och vävda geodukar. Siltgardinerna kan monteras fullt färdiga i Kalmar med ett system där vi hyr ut flytkroppar och kätting som vikt i botten. Vi kan även leverera enbart sydda siltgardiner med fållar och pilotlinor för enkel montering.

Boka produktgenomgång eller kontakta oss för konsultation.Klicka här för att gå till kontaktsidan.
+