Miljöövertäckning

Bläddra bland verksamhetsområden

Övertäckning

Tecomatic betongmadrasser erosionsskyddar miljöfarliga kontaminerade massor så att de inte sprider sig till omkringliggande vatten. Vi kan på detta sätt skapa en ny botten. Problemen kan finnas vid förorenade hamnar eller vid fabriker intill vatten där förorenade massor har dumpats som t.ex. fibermassor.

Boka produktgenomgång eller kontakta oss för konsultation.Klicka här för att gå till kontaktsidan.
+