Tecomatic Miljögardin / Siltgardin

Vid muddring och schaktning vid förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs krav på att förorenade massor och grumling inte får spridas till omkringliggande vatten. Miljögardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumling och kontaminerade massor sprids.

Vi formsyr miljögardinen efter varje objekt och materialval bestäms utifrån förutsättningar på det aktuella projektet. Miljögardinerna sys med extra stark industritråd och med dubbla sömmar för att säkerställa bästa resultat. Ni kan välja mellan nålfiltade och vävda geodukar. Miljögardinerna kan monteras fullt färdiga i Kalmar med ett system där vi hyr ut flytkroppar och kätting som vikt mot botten. Vi kan även leverera enbart sydda miljögardiner med fållar och pilotlinor där kunden själv monterar egna flytör, kätting och ansvarar för sjösättning.

Tecomatic miljögardin vid byggnationen av damm i Hylte

Kontaktperson

Eva Egnell

Försäljning miljögardiner/erosionsskydd & Inköp

+4670 649 57 74 eva.egnell@tecomatic.com

Referenser

Mljögardiner Järlaleden

Läs mer

Jag vill veta mer