Propellererosionsskydd i hamnar

Betongmadrasser är en snabb och effektiv metod att förhindra erosion från kraftiga propellerströmmar i hamnar. Vanliga lösningar är där betongmadrassen ansluter mot spont, alternativt under pålad kaj.

Spont

Vid montering mot spont monteras madrassen så att vi kan avsluta med att gjuta tätt mellan madrassen och spontbaljorna. Då kan propellerströmmarna inte spola ut finmaterialet.

Pålad kaj

Vid pålad kaj syr vi in pålarna och sluter tätt så att propellerströmmarna inte spolar ut finmaterialet. Betongmadrassen används även ofta för att förhindra erosion i våg och svall zonen, detta är vanligt förekommande under kajer där vågor och svall slår emot bakkantbalken och skapar turbulens. Fördelen med att montera en textilmadrass under en kaj är att den är lätt och smidig att ta in under kajen där den sedan efter montaget injekteras med betong. Det kan vara svårt att få in material och att justera underlaget för madrassen under en kaj, det vill säga, återställa det material som har eroderat bor. Vi kan i dessa fall utföra en bakinjektering, då fyller vi betong bakom den injekterade betongmadrassen på ett kontrollerat sätt genom betongmadrassens filterpunkter. Madrassen är en tunn och stark konstruktion vilket minskar behovet av muddring för att klara ramfritt djup.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Torbjörn Svensson

VD / Kalkyl / Betongmadrasser

+46703395774 torbjorn@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Kalkyl / Ritningar Betongmadrasser

+46703795774 jonas@tecomatic.com

Jag vill veta mer