Övertäckning

Tecomatic betongmadrasser erosionsskyddar miljöfarliga kontaminerade massor så att de inte sprider sig till omkringliggande vatten. Vi kan på detta sätt skapa en ny botten. Problemen kan finnas vid förorenade hamnar eller vid fabriker intill vatten där förorenade massor har dumpats som t.ex. fibermassor.

Tätning_landvinning_dammar

Tätning

Betongmadrass typ jämntjock användes vid tätning av damm vid landvinning för att bygga nya Arendal Hamnterminal.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Torbjörn Svensson

VD / Kalkyl / Betongmadrasser

+46703395774 torbjorn@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Kalkyl / Ritningar Betongmadrasser

+46703795774 jonas@tecomatic.com

Referenser

Övertäckning_Tätning av sediment

Övertäckning_Tätning av sediment

Läs mer

Jag vill veta mer