Kanal/Damm

Betongmadrasser är en snabb och effektiv metod för att stabilisera och täta kanaler och dammar. Vill man skapa jämntryck använder vi en filterpunkts-madrass där vätskor kan passera genom filterpunkterna. För att uppnå en tät konstruktion ska man välja en jämntjock madrass.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Referenser

Arendal nya Hamn Terminal 10 000 kvm

Läs mer

Jag vill veta mer