Infärgad betongmadrass/kokosmatta

När vi anlägger betongmadrasser på land finns det möjlighet att färga in den så att den smälter in i miljön. Vi kan erbjuda den färg kunden önskar. Kokosnät är ett alternativ som blir extra effektivt om man exempelvis sår in gräs vid anläggningstillfället. Färdiga växtmattor kan också placeras ovanpå betongmadrassen.

Vi kan färga in betongmadrassen i en färg som smälter in i miljön om man installerar erosionsskyddet på ett ställe där utseendet spelar en stor roll.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck.

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och finns i tunga modeller.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Jag vill veta mer