Tecomatic betongmadrass är ett snabbt och effektivt val när man vill erosionsskydda en vägtrumma. Vi formsyr madrassen som sluter tätt runt vägtrumman och förhindrar erosion. Underhållsarbete som rensning av vägtrumman minskar då växtligheten inte växer igenom betongmadrassen.

Den projektanpassade madrassen sys med hål för rör där vatten ska passera. Vid montage sluts det tätt runt rören.

Den färdiggjutna madrassen ger ett mer underhållsfritt och tåligt erosionsskydd än till exempel ett stenerosionsskydd.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jag vill veta mer