Erosionsskydd vid kraftstationer

Betongmadrasserna är ett kvalitets säkert alternativ när man ska erosionsskydda uppströms och nedströms samt jämte utskovsluckor vid kraftstationer. Vi anpassar modell och tyngd på madrassen efter förhållandena på objektet. Betongmadrasserna kan även ersätta traditionell sten på övriga slänter då man får ett mer underhållsfritt erosionsskydd. Man kan välja att färga in madrassen alt täcka den som syns ovan vattnet med kokosmatta/växtmatta så att den smälter in i miljön.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Torbjörn Svensson

VD / Kalkyl / Betongmadrasser

+46703395774 torbjorn@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Kalkyl / Ritningar Betongmadrasser

+46703795774 jonas@tecomatic.com

Referenser

Sollefteå Kraftstation

Läs mer

Jag vill veta mer