Erosionsskydd vid brostöd/kona

Tecomatic betongmadrass förhindrar effektivt att material inte spolas bort runt brostöd/kona och riskera att försvaga brokonstruktionen. Vi formsyr madrassen som monteras tätt runt brostöd/kona.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Jag vill veta mer