Erosionsskydd i slänter

Tecomatic betongmadrass är ett erosionsskydd som fungerar lika bra på land som i vatten. Ett stort användningsområde är därför att skydda slänter som avslutar i vatten mot erosion. Filterpunktsmadrassen med filtreringspunkter där vatten (ej finmaterial) kan passera skapar jämntryck i slänten. Vill man ha en tyngre madrass i ytterkant går det bra att kombinera olika tjocklekar.

Filterpunkt madrass: En madrass med filterpunkter som skapar jämnt tryck

>

Jämntjock madrass: En madrass som är en tät konstruktion och tung.

>

Blockmadrass: En madrass som har knäckfogar vid eventuell sättning.

>

Torbjörn Svensson

VD / Kalkyl / Betongmadrasser

+46703395774 torbjorn@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Kalkyl / Ritningar Betongmadrasser

+46703795774 jonas@tecomatic.com

Jag vill veta mer