Sediment, även kallat slam, är de större och tyngre partiklar som finns i vattnet som ska renas. Dessa som sjunker ner till botten och sedimenterar i samband med vattnets rörelse mot utloppet. Sedimentet samlas på botten allt eftersom vattnet renas. För att en reningsdamm skall kunna ha en fortsatt god funktion och reningseffekt så krävs det därför att dammen töms på sediment.

Tecomatic erbjuder ett komplett koncept för tömning & avvattning av dammsedimentet.

Kontaktpersoner

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Jag vill veta mer