Med Tecomatics containersystem & fällningsdamm kan du spara ca 50 % i både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande verkan. Vårt kompletta system består av en containerbaserad lösning där grovavskiljning och fällning kombineras.

Fällningssteget kan med fördel ske med hjälp av aluminiumbaserade fällningsmedel. Även järnklorider har goda egenskaper, normalt tillsammans med en polymer (T.ex. AVR, PAX-21 &PAX-XL60)

Vi specialbygger även vattenrenings containrar efter just ert behov.

Valet av dom olika reningsstegen tas då fram tillsammans med vår beställare utifrån det specifika behovet & situationen.

Vanligt förekommande reningssteg kan då vara trycksatta filter, sedimentation, flockning, flotation, luftning, omvänd osmos, PH-justering & lamellsedimentering

Jag vill veta mer